Over ons

De eerste triathlon in Abbekerk startte in 1984. De zwemvereniging Koggenland (ZVK), ijsclub (ALIJV) en gymvereniging (S.V.W.) organiseerden de wedstrijden gezamenlijk. Na twintig jaar heeft een nieuw bestuur de organisatie opgepakt en in 2008 de stichting Triatlon Abbekerk opgericht.

De stichting Triatlon Abbekerk heeft als doel de promotie van de (triatlon) sport en mensen in beweging krijgen. Met zo’n 350 sporters en 120 vrijwilligers (van wie velen al jaren) actief op en rond het parcours is dat geslaagd.

Naast het bestuur doet de Stichting jaarlijks een beroep op onze trouwe schare met vrijwilligers die zowel een groot deel van de voorbereidingen als het werk op de dag zelf voor hun rekening nemen.

Het bestuur

• Niels Betten, voorzitter
• Pieter Volkers, secretaris + penningmeester
• Myranda Pohlmann
• Margret Verlaat-Mooij
• Erwin Dijkstra
• Sjaak Ros

Verantwoording
De organisatie is in handen van de Stichting Triatlon Abbekerk. De Stichting, en betrokken instanties, verenigingen en/of personen, aanvaarden geen aansprakelijkheid van beschadiging, verwisseling, verlies of diefstal van eigendommen of ongevallen welke voortvloeien uit deelname aan de triatlon. Deelname is voor eigen risico.

Stichting Triatlon Abbekerk – IBAN: NL38ABNA 0565984012 – KVK 37140884

Hoe gaan wij om met jouw persoonsgegevens?
Je kunt er op vertrouwen dat we voorzichtig omgaan met jouw gegevens en deze niet delen met derden. Wij sturen geen reclames, behoudens de melding aan deelnemers voor inschrijven, belangrijke wedstrijdinformatie of startgegevens. Persoonsgegevens van deelnemers worden gebruikt voor de indeling van de startseries en (leeftijds)categorien. Gegevens van vrijwilligers worden – als van toepassing – gebruikt voor de noodzakelijke verkeersregelaarscursus en persoonlijk contact. Tijdens de wedstrijd worden foto’s gemaakt door omstanders. Voor de vastlegging van de sfeer en verslag van de dag worden deze soms gedeeld op onze website. Bij bezwaren kun je contact opnemen met ons of, wanneer beelden door derden op een site aangeboden worden, met de betreffende fotograaf om specifieke beelden te verwijderen.