De eerste triatlon in Abbekerk startte in 1984. Triatlon Abbekerk is daarmee één van de langstlopende triatlons in Nederland.

In het kader van het twintigjarig bestaan van ons dorpshuis organiseerden drie verenigingen  gezamenlijk deze sportieve wedstrijd: zwemvereniging Koggenland (ZVK), ijsclub (ALIJV) en gymvereniging (S.V.W.). Na twintig jaar heeft een nieuw bestuur de organisatie opgepakt en in 2008 de stichting Triatlon Abbekerk opgericht.

De stichting Triatlon Abbekerk heeft als doel de promotie van de (triatlon) sport en mensen in beweging krijgen. Met zo’n 350 sporters en 120 vrijwilligers (van wie velen al jaren) actief op en rond het parcours is dat geslaagd.

De organisatie trekt de kar, de vrijwilligers en sponsoren houden deze in het spoor.

Om de Triatlon financieel mogelijk te maken zijn we naast de inschrijfgelden afhankelijk van onze sponsoren die ieder jaar weer een financiële bijdrage leveren. In ruil hiervoor verbinden zij hun naam aan dit sportieve evenement. Bijzondere ‘sponsoren’ zijn Dorpshuis De Nieuwe Haven en Zwembad De Spetter. Beide faciliteiten staan al vanaf het ontstaan van de Triatlon in 1984 tot onze beschikking.

Kijk wie als sponsor een bijdrage doet.

Wilt u ons ondersteunen als vrijwilliger, bestuur, of heeft u ideeën over sponsoring? Neem dan contact op per e-mail .  Wij danken iedereen die de triatlon ondersteunt. Zonder vrijwilligers en sponsoren geen Triatlon!

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit zes personen. Sjaak Ros, Niels Betten voorzitter, William Kooij, Pieter Volkers secretaris + penningmeester, Myranda Pohlmann en Margret Verlaat-Mooij

Verantwoording
De organisatie is in handen van de Stichting Triatlon Abbekerk. De Stichting, en betrokken instanties, verenigingen en/of personen, aanvaarden geen aansprakelijkheid van beschadiging, verwisseling, verlies of diefstal van eigendommen of ongevallen welke voortvloeien uit deelname aan de triatlon. Deelname is voor eigen risico.

Stichting Triatlon Abbekerk – IBAN: NL38ABNA 0565984012 – KVK 37140884

Hoe gaan wij om met jouw persoonsgegevens?
Je kunt er op vertrouwen dat we voorzichtig omgaan met jouw gegevens en deze niet delen met derden. Wij sturen geen reclames, behoudens de melding aan deelnemers voor inschrijven, belangrijke wedstrijdinformatie of startgegevens. Persoonsgegevens van deelnemers worden gebruikt voor de indeling van de startseries en (leeftijds)categorien. Gegevens van vrijwilligers worden – als van toepassing – gebruikt voor de noodzakelijke verkeersregelaarscursus en persoonlijk contact. Tijdens de wedstrijd worden foto’s gemaakt door omstanders. Voor de vastlegging van de sfeer en verslag van de dag worden deze soms gedeeld op onze website. Bij bezwaren kun je contact opnemen met ons of, wanneer beelden door derden op een site aangeboden worden, met de betreffende fotograaf om specifieke beelden te verwijderen.